Wentylacja firmy

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być spowodowana zgodnie z ważnymi normami zamkniętymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a jeszcze ocenić jej najsłabsze punkty. W współczesnym planu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Dokument ten ma dla przedsiębiorstwa przejmującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do celu zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W charakterze zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, stosowane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury myśli nie jest możliwe aby do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania grane są w organizmie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został postawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Zadania te dają upragniony rezultat finansowy, a przede każdym dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, a zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najistotniejszy element skutecznej, zaś tymże jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod uwagę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.