Strefa zagrozenia wybuchem z10

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do wyrobów przeznaczonych do pracy w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania ograniczające się nie ale do bezpieczeństwa lecz także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze powiązane z obecnym jakieś procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, by mógł być praktyczny w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W liczbie klasie otrzymują się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część zwraca się do urządzeń, które wykorzystuje się w pozostałych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń siedzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do aktywności w okolicach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być jednoznaczny, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub same narzędzia w końcu zapewnienia zgody z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.