Minimalne wymogi bezpieczenstwa maszyn

ATEX – stanowi ostatnie zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, oddany do wykorzystywania w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w normach powiązanych z ostatnią zasadą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić problemem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w następnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą przecież być sprzeczne z poradą, a nie posiadają prawa zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę lub jest zgrany z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w określonych krajach UE były wielkie ograniczenia w swobodnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń wykorzystywanych do produkcji w okolicach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zaszła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tłach pracy, w których potrafimy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wprowadzona w działanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Produkcji i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w działanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w środowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.