Gaszenie pozaru

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi obecne najznakomitszy także niezwykle prestiżowy środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią zamierzają. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

oprogramowania dla firm

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co działa z wodą. Z zmian proszki gaśnicze mają najwyższe użycie. W relacje od posiadanego składu mogą stanowić grane do gaszenia niemal każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najciekawszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale realizuje swoje powołanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne życie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie istnieć konsumowana w wypadkach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica między parą i wodą polega na tym, że wodę można grać w którymkolwiek miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych mieszkaniach o kubaturze nie dłuższej niż 500 metrów kwadratowych. W wyższych pomieszczeniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów niezbędna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do różnych substancji, ale także podstawy ich uzyskiwania i zapewniania w obszar pożaru.